Altcoin

Altcoin, viết tắt của "alternative coin", là bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào không phải là Bitcoin. Chúng được xây dựng trên các công nghệ và giao thức blockchain khác nhau, cung cấp các tính năng và lợi ích đặc biệt. Có rất nhiều Altcoin trên thị trường crypto, mỗi loại đều có các tính năng và trường hợp sử dụng riêng.
Back
Top