Stablecoin

Stablecoin là các tài sản kỹ thuật số theo sát giá của tiền pháp định hoặc các tài sản khác. Ví dụ: bạn có thể mua các token được neo giá với USD, Euro, Yên, thậm chí cả vàng và dầu. Một stablecoin cho phép chủ sở hữu chốt lãi và lỗ, chuyển giá trị ở mức giá ổn định trên các mạng blockchain ngang hàng.
Back
Top