Metaverse

Metaverse (vũ trụ ảo) là một khái niệm về vũ trụ kỹ thuật số được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo (VR) kết hợp với thực tế ảo tăng cường (AR), đồ họa đa chiều, AI, hệ thống thuật toán, các phần mềm, phần cứng để tạo nên một nền tảng xã hội đặc biệt. Với metaverse, chúng ta sẽ tận dụng kết nối internet và tiền mã hóa và tương tác xã hội ảo theo cách chân thực chưa từng có.
Back
Top